ЭРСДЭЛД
БУЙ ХҮМҮҮС

ЗАХИДАЛ БИЧИЖ, ӨӨРЧЛӨЛТ ХИЙЦГЭЭЕ

Эмнести Интернэшнлийн "Эрхийнхээ төлөө бичицгээе" кампанит ажил нь эрх нь зөрчигдсөн хүмүүсийн амьдралыг өөрчлөх хүчтэй. Эрхийнхээ төлөө бичицгээе буюу бидний дэлхий дахинаа явуулдаг захидал бичих кампанит ажлын гол үндэс нь энэ юм.


Эрхийнхээ төлөө бичицгээе үйл ажиллагааны оролцогчид, дэмжигчид энэхүү шударга бус байдлын эсрэг өөрчлөлт хийх хүсэл эрмэлзлэлээрээ нэгддэг.


Таны үг, захидал, үйл ажиллагаа шийдвэр гаргагч нарт нөлөөлж, засгийн газрууд эрүүдэн шүүгчидтэй хариуцлага тооцож, үзэл санааны хоригдлуудыг суллаж, илүү олон хүн эрх чөлөөгөө олж авахад тусалж, хүмүүсийн амьдралд бодит өөрчлөлтийг авчирч, шударга ёсыг тогтоодог.


Тулани Масеко халамжтай эцэг, Методист сүмийн сүсэгтэн, хүний эрх хамгаалагч, ЛГБТИ хүмүүсийн эрх хамгаалагч байсан юм.

Роки Майерсыг хүмүүс эелдэг зөөлөн, найрсаг гэж тодорхойлдог.

Зургаан жилийн өмнө Маунг Саведдоллагийн амьдрал амаргүй байсан ч тэр хөлбөмбөг тоглох дуртай, эмч болохыг мөрөөддөг байв.

Рита Карасартова хүүхдүүдтэйгээ цагийг өнгөрөөж, йогоор хичээллэх, Киргиз үндэстний уламжлалт ширмэл хүрэм болох чапан оёх дуртай.

Жастина Виржинска ямар ч тусламж дэмжлэггүй, үнэн зөв мэдээлэлгүй нөхцөлд үр хөндүүлсэн нь түүнийг нөхөн үржихүйн асуудлаар ажиллаж, бусдад зөв шийдвэр гаргахад нь туслах сэдлийг төрүүлжээ.

Зөв гэсэн зүйлийнхээ төлөө дуугарах нь идэвхтэн Чайма Иссагийн цусанд байдаг.