Эмнести дэлгүүр
Та Эмнести Шопын бараа бүтээгдэхүүнээс худалдан авч, хүний эрхийн төлөөх үйлсэд хувь нэмрээ оруулаарай.
Таны хийсэн худалдан авалтын орлого нь Эмнести Интернэшнлийн хүний эрхийн төлөөх кампанит ажил, хүний эрхийн боловсрол олгох төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхэд зарцуулагддаг.

Ангилал:
5 Бүтээгдэхүүн

Усны сав/500мл/
35,000 ₮
Хүзүүний зүүлт/шаргал/
70,000 ₮
Хүзүүний алчуур
25,000 ₮
Футболк
40,000 ₮
Hoodie
80,000 ₮