ХҮНИЙ ЭРХИЙН ТӨЛӨӨ ЗАЛУУЧУУД

Залуус, хүч чадал, үйлдэл! Дэлхийн хүүхэд залуучуудын стратеги (2022-2025) нь Эмнести Интернэшнлийн хүүхэд, залуучуудын төлөөх үйл ажиллагааны чиглэлийг тодорхойлдог. Хүүхэд залуучууд өөрсдөө жолооны суудалд суулгаж, үе үеийн хүмүүс хүргэж өгнө. Бид хүүхэд, залуучуудын эрч хүч, бүтээлч байдал, ур чадварт тулгуурлан, ажлынхаа бүхий л түвшинд тэдний идэвхтэй оролцоог идэвхжүүлж, чадавхижуулснаар тэдний хүний эрхийн нөлөөлөлд идэвхтэй хувь нэмэр оруулж, салшгүй үүрэг гүйцэтгэх орчинг бүрдүүлэхийг зорьж байна. бидний алсын хараа болон дэлхийн стратегийн хүрээний тэргүүлэх чиглэлүүдэд хүрэхийн тулд.

Эмнести Интернэшнэл нь залуучуудыг эрх эдлэгчээс гадна хүний эрх хамгаалагч хэмээн хүлээн зөвшөөрдөг ба Залуус, Хүч, Үйлдэл хэмээх үнэт зүйл дор залуучуудыг хүний эрхийн үйл хэрэгт татан оролцуулдаг. Хүүхэд, залуучууд бол Эмнести интернэшнлийн хүний эрхийн хөдөлгөөний гол хүч тул хүүхэд, залуучуудыг залу хүмүүсийг үйл ажиллагаандаа татан оролцуулах, тэдний санал, санаачлагыг хүний эрхийн үйл хэргийн тэргүүн эгнээн тавих нь бидний үйл ажиллагааны гол цөм байсаар ирсэн.


ЭИ нь 14-25 насны гишүүдийг залуучууд хэмээн тодорхойлон Эмнестигийн өсөлт, үр нөлөөнд тэдний идэвхтэй оролцоо, санаачлага, хувь нэмрийг нэмэгдүүлэхийн тулд ЭИ-ийн Залуучуудын Дэлхийн стратеги батлагдсанаас хойш буюу 20 гаруй жилийн турш Эмнести интернэшнлийн хүний эрхийг хамгаалах, хүн бүр эрхээ эдэлдэг дэлхий ертөнцийг бүтээх тэргүүн зорилгын төвд залуучуудын утга учиртай оролцоо, идэвхжил, санал санаачлага тусгагдсаар ирсэн.


2023 оны байдлаар Эмнести Интернэшнлийн бүх гишүүдийн 50 хувийг[1], МЭИ-ийн бүх гишүүдийн 60 гаруй хувийг 14-25 насны залуучууд бүрдүүлж байна.


Тиймээс Эмнести Интернэшнл нь хүүхдүүдийг ч мөн адил эрх эдлэгчээс гадна хүний эрх хамгаалагч хэмээн тодорхойлж, хүүхдийн эрхийг хамгаалах, хүүхдийн эрх хамгаалагч нарын үйл хэргийг дэмжихийн тулд 2022 онд Хүүхэд, Залуучуудын Дэлхийн Стратегийг баталсан.


Та нийгмийн сайн сайхан, хүний эрхийн төлөөх үйлсэд хувь нэмрээ оруулж, үеийн залуустайгаа хамт бүтээлч, шинэлэг байдлаар сайн дурын ажилд оролцохыг хүсвэл манай сурагч, оюутан, залуучуудын болон бусад мэргэжил сонирхлын багт нэгдээрэй.

TOGETHER, WE CAN REALIZE OUR COLLECTIVE POWER

Vibha Venkatesha, a member of the Global Youth Collective

DOWNLOAD OUR YOUTH POWER FOR YOUTH RIGHTS TOOLKIT

AMNESTY INTERNATIONAL’S YOUTH POWER FOR YOUTH RIGHTS! TOOLKIT OUTLINES THE PROCESS OF DEVELOPING AND IMPLEMENTING A NATIONAL YOUTH STRATEGY.

What are we working on?

THE GLOBAL YOUTH COLLECTIVE

Монголын Эмнести Интернэшнлийн дэмжигч болон гишүүнийн ялгаа нь юу вэ?

ДЭМЖИГЧ

Дэмжигч нь санхүүгийн хувьд хувь нэмрээ оруулж байгаа эсвэл Эмнести Интернэшнлийн арга хэмжээ авч байгаа хүмүүс. Энэ нь сар бүр хандивлагчаас авахуулаад онлайн өргөдөлд гарын үсэг зурсан хүн хүртэл байж болно. Дэмжигчид хороодод элсэх, удирдах үүрэг гүйцэтгэх зэрэг бидний хийдэг ихэнх зүйлд оролцож болох ч зарлагдсан албан тушаалд нэр дэвших боломжгүй. Мөн дэмжигчид бүс нутгийн, жилийн болон ээлжит бус гишүүдийн хуралд саналын эрхгүй оролцох боломжтой. Тэд бүсийн шийдвэр, захирал, олон улсын төлөөлөгчийн сонгуульд санал өгөх боломжгүй.

активизмд оролцох

ГИШҮҮН

Гишүүн засаглалтай холбоотой үйл ажиллагаанд бүрэн оролцох боломжтой. Жилийн нэгдсэн хурал болон ээлжит бус хурлын талаар зөвхөн гишүүдэд мэдэгддэг бөгөөд тэдгээр хуралдаанд зөвхөн гишүүд санал өгөх эрхтэй. Гишүүд Удирдах Зөвлөлийн албан тушаалд нэр дэвших эсвэл Дэлхийн Чуулга уулзалтад оролцох төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүнд орох боломжтой бөгөөд тэдгээр сонгуульд санал өгөх боломжтой. Бүх гишүүд өөрсдийн холбоо барих мэдээллээ засаглалтай холбоотой тодорхой зорилгоор бусад гишүүдтэй хуваалцахыг зөвшөөрөх ёстой.

гишүүн болох

Хэрэв танд асуулт байвал гишүүдийн үйлчилгээ рүү имэйл илгээнэ үү: [email protected]