Бид шударга ёс, эрх чөлөө, үнэн, болон нэр төр нь үгүйсгэгдсэн хүн бүрийн хүний эрхийг хамгаалахаар нэгдсэн хүний эрхийг хамгаалагчдын даян дэлхийн хөдөлгөөн.

Эмнести бол хүмүүсийн нэгдэл. Олон хүмүүс шударга ёсны төлөө дуугардаг учраас Эмнести Интернэшнл гайхалтай амжилтанд хүрч чадсан юм.

Таны оролцох боломжтой уламжлалт, жил болгон зохион байгуулдаг арга хэмжээнүүд.

Зохиогдсон арга хэмжээ

Баг, бүлэг, бүх гишүүдийн уулзалт

Олон нийтийн арга хэмжээ