Түгээмэл асуулт хариулт
Эмнести интэрнэшнлийн гишүүд хаана байдаг вэ?
Эмнести Интернэшнл "улс төрийн " байгууллага уу?
Эмнести Интернэшнлийн ажлыг хэн санхүүжүүлдэг вэ?
Эмнести Интернэшнлийн мэдээллийг хэрхэн олж авдаг вэ?
Эмнести интернэшнл нь үнэн,баримттай болохоо хэрхэн баталгаажуулдаг вэ?
Монголын Эмнести Интернэшнл юу хийдэг вэ?
Монголын Эмнести Интернэшнл байгууллагын бүтэц
Эмнести интернэшнл “хаалттай” улс орноос хэрхэн мэдээлэл олж авдаг вэ ?