Дэлхий даяар хүмүүс
Дэлхий даяар хүмүүс итгэл үнэмшил болоод хэн гэдгээсээ хамаарч эрүүдэн шүүгдэж, хоригдож байна.
Мэдэгдэл
ТАЙВАН ЗАМААР ЖАГСАХ ЭРХИЙГ БАТАЛГААЖУУЛАХЫГ МОНГОЛ УЛСААС ШААРДАЖ БАЙНА.
Зоригтон 2022- Хөрөг найрууллын мультмедиа уралдаан
Зоригтон 2022- Хөрөг найрууллын мультмедиа уралдаан
Зуны цахим сургалт
“Хүний эрх хамгаалагч залуучууд” зуны зуслан сургалтын тухай
Эмнести Интернэшнл нь хүн бүрт эрхийг нь эдлүүлэхийн төлөө хүмүүсийн хүнлэг сэтгэлд тулгуурлан кампанит ажил өрнүүлдэг 10 сая хүнийг эгнээндээ нэтгэсэн дэлхий даяарх хүний эрх хамгаалагчдын хөдөлгөөн юм.
Эрх баригчид олон улсын эрх зүй, хэм хэмжээг хүндэтгэдэг, хариуцлагаа хүлээдэг, амлалтдаа хүрдэг дэлхий ертөнцийг бий болгохын төлөө бид ажилдаг.
Бид хэн бэ?
Эмнести Интернэшнл нь хүний эрхийн төлөөх хүмүүсийн дэлхий дахины хөдөлгөөн юм.
БИДНИЙ ТҮҮХИЙГ УНШИХ
Бид юу хийдэг вэ?
Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал болон бусад олон улсын хүний эрхийн жишиг хэмжээнд заасан хүний эрхийг энэ дэлхийн хүн бүрт эдлүүлэхэд оршино.
АСУУДЛЫГ ХАЙХ
Та юу хийж чадах вэ?
Дэлхий даяар явуулж байгаа олон улсын кампанит ажил болон дотоодод хүний эрхийг хамгаалах, хүний эрхийн тухай боловсрол мэдлэгийг дээшлүүлэх үйлсэд хамтран ажиллах.
ОРОЛЦОХ
Хандив өгч, амьдрал өөрчлөх
Бид аливаа засгийн газар, улс төрийн үзэл суртал, эдийн засгийн ашиг сонирхол, шашин шүтлэгээс ангид бие даасан, хараат бус бөгөөд гишүүд дэмжигчдийнхээ хандив тусламжаар санхүүждэг.
ХАНДИВ ӨРГӨХ