ВИДЕО
Видео танилцуулга:
Хүний эрхийн мэдлэг олгох бичил видео, хүний эрхийн хичээлүүд, Монголын Эмнести Интернэшнлийн зохион байгуулдаг үйл ажиллагааны тойм мэдээлэл зэргийг дараах цахим видео сангаас хүлээн авч үзнэ үү.