"Бидний эрх, Бидний дэлхий, Бидний ирээдүй" Үндсэн илтгэл - МЭИ-ийн УЗ дарга Р.Очирбал

Огноо: 2023-05-04T06:08:12.508Z

ТАНИЛЦУУЛГА

"Бидний эрх, Бидний дэлхий, Бидний ирээдүй" Үндсэн илтгэл - МЭИ-ийн УЗ дарга Р.Очирбал