Amnesty Podcast Ep1: Царай таних камер, Фэйсбүүк Гүүгл зэрэг нь хүний эрхэд хэрхэн нөлөөлж байна вэ?

Огноо: 2024-07-06T13:20:44.467Z

ТАНИЛЦУУЛГА

Amnesty Podcast Ep1: Царай таних камер, Фэйсбүүк Гүүгл зэрэг нь хүний эрхэд хэрхэн нөлөөлж байна вэ?