ХҮНИЙ ЭРХЭД ХАНДИВ ӨРГӨХ
Монголын Эмнести Интернэшнл нь аливаа улс төрийн үзэл суртал, шашин шүтлэгээс хараат бусаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг бөгөөд засгийн газрууд, улс төрийн намуудаас кампанит ажил, судалгаа хийх зорилгоор санхүүжилт авдаггүй. Иймээс таны хандив бидний хүний эрхийн төлөөх тэмцэлд маш чухал юм.

ХАНДИВ ӨГӨХ

ЯГ ОДОО ХАНДИВ ӨРГӨЖ, ХҮН БҮР ЭРХЭЭ ЭДЭЛДЭГ ДЭЛХИЙ ЕРТӨНЦИЙГ БҮТЭЭХЭД ХУВЬ НЭМРЭЭ ОРУУЛААРАЙ.

Хандив өгөх дүнгээ сонгоно уу

ТӨГРӨГ

Та бидэнтэй нэгдэж хүний эрхийн төлөө тэмцэгч болох уу?

Дэлхий нийтээр зөрчилдөөн, хуваагдал, тэгш бус байдлын хурцадмал байдалтай нүүр тулж байгаа энэ үед бид бүгдээрээ хүний эрхийг бүх нийтээр хамгаалдаг ертөнцийг бий болгохын тулд хамтдаа тэмцэх нь урьд өмнөхөөсөө илүү чухал болж байна.

Таны төлсөн хандив дараах зүйлсэд зарцуулагддаг.

Таны өгсөн хандив бүр дэлхий даяарх бидний ажлыг дэмждэг – манай судалгааны багуудад хүний ​​эрхийн далд зөрчлийг илрүүлэхэд туслахаас эхлээд эрх мэдэлтэй хүмүүсийг эсэргүүцэх амин чухал үйл ажиллагаа, кампанит ажлыг санхүүжүүлдэг.


Бид таны дэмжлэггүйгээр энэ ажлыг хийж чадахгүй.


Та манай Санхүүгийн тайлангийн хуудсууд руу орж таны мөнгө хаашаа явж байгаа талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой.

Монголын Эмнести Интернэшнл нь аливаа улс төрийн үзэл суртал, эдийн засгийн ашиг сонирхол, шашин шүтлэгээс хараат бус.


Бидний шударга байдлыг хадгалахын тулд Эмнести Монголын засгийн газраас ямар ч мөнгө хүлээн авдаггүй. Бид таны адил хүмүүсийн оруулсан хөрөнгөөс бүрэн хамааралтай.


ТИЙМЭЭС ТАНЫ ХАНДИВ БИДЭНД МАШ ЧУХАЛ БАЙДАГ.


Яг одоо хандив өргөж, бид бүгдийн хүний эрхийг хамгаалах үйлсэд туслаарай.

ХҮНИЙ ЭРХЭД ХАНДИВ ӨРГӨХ БУСАД АРГA

Хандивын талаарх түгээмэл асуултууд

Таны өгсөн хандив манай судалгааны багуудад хүний ​​эрхийн далд зөрчлийг илрүүлэхэд туслахаас эхлээд эрх мэдэлтэй хүмүүсийг эсэргүүцэх амин чухал үйл ажиллагаа, кампанит ажлыг санхүүжүүлдэг.