ХҮНИЙ ЭРХИЙН ТӨЛӨӨ ХАНДИВ ӨГӨХ
Монголын Эмнести Интернэшнл нь аливаа улс төрийн үзэл суртал, шашин шүтлэгээс хараат бусаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг бөгөөд засгийн газрууд, улс төрийн намуудаас кампанит ажил, судалгаа хийх зорилгоор санхүүжилт авдаггүй. Иймээс таны хандив бидний хүний эрхийн төлөөх тэмцэлд маш чухал юм.

ХАНДИВ ӨГӨХ

ЯГ ОДОО БИДЭНД ХАНДИВ ИЛГЭЭЖ, ХҮН БҮР ЭРХЭЭ ЭДЭЛДЭГ ДЭЛХИЙ ЕРТӨНЦИЙГ БҮТЭЭХЭД ХУВЬ НЭМРЭЭ ОРУУЛААРАЙ.

Хандив өгөх дүнгээ сонгоно уу

ТӨГРӨГ

ТАНД БАЯРЛАЛАА!

Хүний эрхийг хамгаалах үйлсэд үнэтэй хувь нэмрээ оруулж, хандив өгсөн танд баярлалаа. Яг тань шиг хүний эрхийн төлөө санаа тавьж, хувь нэмрээ оруулдаг хүмүүсийн хандиваар Эмнести Интернэшнлийн үйл ажиллагаа санхүүждэг.Бид таны төлсөн хандивыг хүний эрхийн боловсролыг бусдад түгээж эрхээ мэддэг, шаарддаг, хамгаалдаг хүмүүсийг бэлтгэхэд, хүний эрх хамгаалагч зоригтнуудын үйл ажиллагааг дэмжихэд, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх, иргэний нийгмийн орон зайг хамгаалахад, уур амьсгалын шударга ёсыг шаардахад зориулах болно.

Таны өгсөн хандив дараах байдлаар зарцуулагддаг.

Таны өгсөн хандив дэлхийн улс орнуудад болж буй хүний эрхийн зөрчлийг баримтжуулах судалгаа хийж, нөлөөллийн ажил, кампанит ажил өрнүүлж, хүний эрхийн идэвхнүүдийг дэмжиж, хүний эрхийн боловсрол түгээх сургалт, үйл ажиллагаа зохион байгуулахад зарцуулагддаг.


Бид таны дэмжлэггүйгээр энэ ажлыг хийж чадахгүй.


Та ТАЙЛАН хэсгээс бидний үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлантай дэлгэрэнгүй танилцаарай.

Монголын Эмнести Интернэшнлийн үйл ажиллагаанд хувь нэмрээ оруулж болох бусад аргыг дэлгэрэнгүй уншаарай.


Хандив өгөхтэй холбоотой асуудлаар 7000-4706 утсаар холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай.

ХАНДИВ ӨГӨХ БУСАД АРГА ЗАМ

Монголын Эмнести Интернэшлийн хүний эрхийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх маш олон арга зам бий.

Хандивын талаарх түгээмэл асуултууд

Таны өгсөн хандив манай судалгааны багуудад хүний ​​эрхийн далд зөрчлийг илрүүлэхэд туслахаас эхлээд эрх мэдэлтэй хүмүүсийг эсэргүүцэх амин чухал үйл ажиллагаа, кампанит ажлыг санхүүжүүлдэг.