Хандив өгөхтэй холбоотой асуудлаар хэнтэй холбогдох вэ?

Та Монголын Эмнести Интернэшнлийн 7000-4706 утсаар холбогдоорой.

Сар бүр хандивлах үнийн дүнгээ хэрхэн өөрчлөх болон цуцлах вэ?

Та Монголын Эмнести Интернэшнлийн 7000-4706 утсаар, эсвэл өөрийн харилцдаг банктай холбогдон өөрчлөх боломжтой.

Эмнести Интернэшнлийн үйл ажиллагаанд зориулж бэлэг болон бусад биет хандив өгөх боломжтой юу?

Боломжтой. Та 7000-4706 утсаар холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.

Манай байгууллага танай үйл ажиллагааг дэмжих хүсэлтэй байна, хэрхэн хандив өгөх вэ?

Та 700,000₮ хүртэлх үнийн дүнтэй хандив өгөх бол шууд хандив өгөх сувгаар дамжуулан илгээх боломжтой. Ингэхдээ гүйлгээний утга дээр өөрийн байгууллагын нэрийг заавал бичнэ үү. 700,000₮-өөс дээш үнийн дүнтэй хандив өгөх бол 7000-4706 утсаар холбогдоно уу.

DONATE TO
AMNESTY

All of our income comes from individuals like you, and allow us to maintain full independence from any governments, political ideologies, economic interests or religions. Amnesty International Australia does not take any funds from governments or political parties and we accept support only from businesses that have been carefully vetted.

DONATE NOW 