СУРГАЛТ

Сургалтын танилцуулга:

Бид анги, хамт олонд зориулсан дараах хүний эрхийн танхимын сургалтуудыг санал болгож байна. Манай сургалтуудыг туршлагатай, бэлтгэгдсэн сургагч багш нар удирдан явуулдаг.


АББД-ын эсрэг сургалт

Танилцуулга

90 минут

Хүний эрхийн соёлтой, тэгш оролцоог хангасан, таатай ажлын нөхцөлийг бүрдүүлэх тухай байгууллагад зориулсан сургалт

Дэлгэрэнгүй

Цахим аюулгүй байдлаа хамгаалах нь

Танилцуулга

90 минут

Хүний эрх, цахим орчинд хувийн мэдээллээ хэрхэн хамгаалах тухай анги, хамт олонд зориулсан сургалт

Дэлгэрэнгүй

Хүний эрхэд ээлтэй сургууль болох нь

Танилцуулга

90 минут

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид, багш нар, сургуулийн удирдлага, эцэг эхэд зориулсан цогц сургалт 

Дэлгэрэнгүй

Хүний эрхийн ерөнхий ойлголт

Танилцуулга

90 мин

Анги, хамт олонд зориулсан сургалт 

Дэлгэрэнгүй

"Нөхөрсөг жаалууд" сургалт

Танилцуулга

90 мин

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад зориулсан үе тэнгийн шоглох дээрэлхэлтийн тухай сургалт 


 

Дэлгэрэнгүй