"Нөхөрсөг жаалууд" сургалт

"Нөхөрсөг жаалууд" сургалт

ID: 1

ХЭЛ: mn

ХУГАЦАА: 90 мин

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад зориулсан үе тэнгийн шоглох дээрэлхэлтийн тухай сургалт 


 

ХУГАЦАА: 90 мин

ХАМРАГДАХ ХҮНИЙ ТОО: 25