АББД-ын эсрэг сургалт

АББД-ын эсрэг сургалт

ID: 18

ХЭЛ: mn

ХУГАЦАА: 90 минут

Хүний эрхийн соёлтой, тэгш оролцоог хангасан, таатай ажлын нөхцөлийг бүрдүүлэх тухай байгууллагад зориулсан сургалт

ХУГАЦАА: 90 минут

ХАМРАГДАХ ХҮНИЙ ТОО: 25-30