Цахим аюулгүй байдлаа хамгаалах нь

Цахим аюулгүй байдлаа хамгаалах нь

ID: 17

ХЭЛ: mn

ХУГАЦАА: 90 минут

Хүний эрх, цахим орчинд хувийн мэдээллээ хэрхэн хамгаалах тухай анги, хамт олонд зориулсан сургалт

ХУГАЦАА: 90 минут

ХАМРАГДАХ ХҮНИЙ ТОО: 25-30