ХҮНИЙ ЭРХИЙН БОЛОВСРОЛ

Та хүний эрхийн боловсролоор дамжуулан тэгш эрх, нэр хүнд, харилцан хүндлэлийг өөрийн орчин тойронд, нийгэмд, дэлхий дахинаа түгээх ур чадвар хандлагыг өөртөө болон бусдад төлөвшүүлж, хөгжүүлж чадна.


Иймээс хүний эрхийн боловсролыг түгээх нь бидний үйл ажиллагааны гол зорилгын нэг билээ.


Та Эмнести Интернэшнлийн эрхлэн гаргасан хүний эрхийн ном товхимол, видео контент, подкаст, цахим сургалтыг үзэж судлаж, өөрийгөө болон бусдыг эрхээ мэддэг, эрхээ шаарддаг, эрхээ хамгаалдаг хүн болоход нь туслаарай.