ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГЭМ,
СОЁЛЫН ЭРХИЙН ТӨЛӨӨ

Танилцуулга

Татвар, өрийн дарамт, төсвийн хэмнэлт, нийгмийн хамгааллын бодлогоос үүсч буй ялгаварлан гадуурхалтыг бууруулах


Эрүүл мэндээ хамгаалуулах, нийгмийн хамгааллын эрхийг бэхжүүлэх


Шударга бус татвар, өрийн дарамт, төсвийн хэмнэлтийн улмаас ялгаварлан гадуурхагдсан хувь хүн, хамт олны дуу хоолой, үйл ажиллагааг нэмэгдүүлэх


ТАТВАР, ТӨСӨВ, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН АСУУДЛААР:


Шударга бус татвар, өрийн дарамт, төсвийн хэмнэлт, нийгмийн хамгааллын асуудал нь Эмнести Интернэшнлийн анхаарлын төвд орж буй шинэ тулгамдсан сэдэв тул 2022-2028 оны Стратегийн нэгдүгээр үе шатанд Монголын Эмнести Интернэшнл нь бэлтгэл хангах, чадавх бий болгоход чиглэсэн ажлыг эхлүүлээд байна.


2022 онд

“Төсвийн хэмнэлт ба хүний эрх”- ийн асуудлыг эрүүл мэндийн салбарын жишээгээр тайлбарлах, энэ чиглэлээр холбогдох байгууллагуудад илтгэл тавих, танилцуулга хийх, “Төсөв ба Хүний эрх” цуврал танилцуулгыг олон нийтэд түгээх зэргээр нөлөөлөл, соён гэгээрлийн ажилд анхаарал хандуулж ажиллав. Ингэснээр иргэд нийгмийн сүлжээнд төсвийн асуудлаар дуу хоолойгоо өргөх нь эрчимжлээ. Иргэдийн дуу хоолой, бидний нөлөөллийн ажлын үр дүнд цөөн боловч төрийн холбогдох зарим байгууллага хүний эрхэд ээлтэй төсөв боловсруулах, төсөв төлөвлөх явцдаа иргэдээс санал авах зэрэг ажлыг цахим, цахим бус хэлбэрээр зохион байгуулж эхэллээ.


Хүний эрх ба төсөв, татвар ба нийгмийн хамгааллын бодлогын асуудлаарх Эмнести Интернэшнлийн тайланг гишүүд дэмжигчдэдээ танилцуулах уулзалт, хэлэлцүүлгийг 3 удаа зохион байгуулж, Удирдах болон Хяналтын зөвлөл, орон нутгийн 8 бүлэг, мэргэжил сонирхлын 7 бүлгийн гишүүд идэвхтэй оролцов. Хэлэлцүүлгээр төсөв, татвар нь хэрхэн хүний эрх тэр дундаа, эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийг хангахтай холбогдож буйг ойлгосноор төсөв, татварын асуудал нь байнга анхаарах, хянах ёстой зүйлийн нэг гэдэгтэй санал нэгдэв. Монгол улс дахь төсвийн хэмнэлтийн бодлого, нийгмийн хамгаалал, оновчгүй тогтолцооны талаар судлах, судалгаанд үндэслэн олон нийтэд сургалт, хэлэлцүүлэг хийн соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагаа зохион байгуулах нь ядуурлыг бууруулж, ялгаварлан гадуурхалтыг багасгахад хувь нэмэр болно гэж үзээд гишүүд энэ чиглэлд мэдээлэл түгээх аянд нэгдлээ. Төсөвтэй холбоотой постер, мэдээлэл цахим болон цахим бус орчинд давтагдсан тоогоор нийт 44000 орчим хүнд хүрсэн байна.


КОВИД-19 БА ЭРҮҮЛ МЭНДЭЭ ХАМГААЛУУЛАХ ЭРХИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР:


Ковид -19 цар тахлын эсрэг тэмцлийн хүнд ачааг эмч, эмнэлгийн ажилтнууд өнөөдөр нуруун дээрээ үүрсэн хэвээр байна. Гэвч нийгэмд тэдэнд талархахаас илүүтэйгээр буруутгасан, шүүмжилсэн, дарамталсан, биед нь халдсан, гадуурхсан хандлага гарах нь ихэссэнээс эмч, эмнэлгийн ажилтнуудын эрх зөрчигдөх, стресс, дарамтад өртөх, ажлын ачаалал, хүнд хэцүү ажлын нөхцөлөөс болж ажлаас халшрах, ажлын байраа орхисоор байна. Иймээс эмч, эмнэлгийн ажилтнуудад урам зориг, сэтгэлийн дэм өгөх захидал бичих аяны хүрээнд цугларсан 1000 орчим захидлаар бичил видео контент бэлтгэн хүргэлээ.


2022 онд

Дэлхийн эмч нарын өдрөөр “Эмч нарын эрх зүйн байдал” сэдвээр зохион байгуулсан хуралд оролцож Монголын Эмнести Интернэшнл байр сууриа илэрхийлэхийн зэрэгцээ Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төв, Мөнгөн гүүр эмнэлэг болон АШУИС-ийн захиралд иргэд олон нийт, гишүүд дэмжигчдийн бичсэн захидлуудыг тус тус хүлээлгэн өгөв. Мөн энэ үеэр “Ковид-19 ба Хүний эрх” шог зургийн үзэсгэлэнгээ дэлгэж олны хүртээл болгосон.


Орфэй театрын “Гэм зэм” жүжгийн үеэр Эрүүл мэндийн ажилтнуудад урам өгөх ил захидалд жүжигчид болон иргэдийг сэтгэлийн үгээ бичин оролцож буй нь.