ЗОРИГТОН
КАМПАНИТ АЖИЛ

Хүний Эрх Хамгаалагчид аюул заналхийлэлд өртөх нь ихэсч байна


Тэднийг гүжирдэж, гутаан доромжилж, хорьж зарим тохиолдолд тэдний амь эрсдэж байдаг