ХҮНИЙГ
ХҮНДЭЛ

Хүний Эрх Хамгаалагчид аюул заналхийлэлд өртөх нь ихэсч байна

Тэднийг гүжирдэж, гутаан доромжилж, хорьж зарим тохиолдолд тэдний амь эрсдэж байдаг