ОРОН БАЙРТАЙ
БАЙХ ЭРХ

Хүний эрхийн боловсролоор дамжуулан та тэгш эрх, нэр хүнд, харилцан хүндлэлийг өөрийн орчин тойронд, нийгэмд, дэлхий дахинаа түгээх ур чадвар хандлагыг өөртөө болон бусдад төлөвшүүлж,


Хүн бүхэн орон байртай байх эрхтэй. Гэвч өнөөдөр дэлхийн хүн амын 10 гаруй хувь нь ядуусын хороололд эсвэл зөвшөөрөлгүй, албан бус суурин газарт амьдарч байна. Тэдний орших суух эрх нь хуулиар баталгаажаагүй байдаг тул албадан нүүлгэлт зэрэг элдэв дарамт шахалтаас хамгаалагдаж чаддаггүй байна. Албадан нүүлгэлт нь хууль бус, хүчирхийллийн шинжтэй үйлдэл бөгөөд хүний эрхийг зөрчиж, хүмүүсийн амьжиргааг устган, орон гэргүй болгоход хүргэдэг. Эмнести Интернэшнл урьдчилсан мэдэгдэл, зөвшилцөл болон нөхөн олговоргүйгээр иргэдийг оршин суугаа газар, гэр орноос нь хүчээр хөөн зайлуулах аливаа үйлдлийг эсэргүүцэж ажилладаг.


ХАМААРАЛТАЙ МЭДЭЭЛЛҮҮД

Бүх мэдээг үзэх