Цаазаар авах
ялын эсрэг

2017 онд дэлхий даяар 607 хүн төр засгаасаа үхэх ялаар шийтгүүлсэн. Хятад ба Хойд Солонгост гүйцэтгэгдсэн тоон үл мэдэгдэх үхэх ялыг оролцуулаад дээр дурдсанаас олон хүний амийг


Цаазаар авах ял нь хүний эрхийг туйлийн байдлаар үгүйсгэдэг тул Эмнести Интернэшнл нь бүх тохиолдолд энэ ялыг эсэргүүцдэг ба халахын төлөө ажилладаг.


Цаазаар авах ял хүчирхийллийн шинж тэмдэг болохоос шийдэл биш. Монгол Улсын Их Хурлаас 2015 оны 12-р сарын 3-ны өдөр Эрүүгийн хууль(Шинэчилсэн найруулга) баталж, 2017 оны 7-р сарын 1-ны өдрөөс хэрэгжиж эхэлснээр Монгол улс цаазаар авах ялыг бүрэн халсан дэлхийн 105 дахь орон болсон.