МИНИЙ БИЕ МИНИЙ ЭРХ

Миний бие Миний эрх

Бидний бие махбодтой холбоотой асуудлыг бидний өмнөөс шийдвэрлэдэг нийгэмд бид амьдарсаар л байна. Нийгмийн хэм хэмжээг төр засаг, олон нийт, бидний гэр бүл тогтоож байна. Бид энэ хориг саадыг давахаас айж эмээдэг. Бидний олонх шившиг болох, шоронд хоригдохоос айж байна. Эдгээр шалтгаанаас болоод бүгд чимээгүй сууж байна. “Миний бие - Миний эрх” кампанит ажлаар дамжуулан бид энэхүү анир чимээгүйг эвдэхийг хүсэж байна.


Бид өөрсдийнхөө бие, эрүүл мэнд, бэлгийн амьдралын талаар шийдвэр гаргаж байх нь бидний үндсэн эрх. Өнөөдөр дэлхий дээр хүмүүс өөрийн биетэй холбоотой шийдвэрийг бие дааж гаргасныхаа төлөө