Дүрвэгсэд ба цагаачдын эрх

Дэлхийн ихэнх хүмүүс өсөж торнисон газраа орхиж явсан туршлагатай байдаг. Магадгүй тэд зөвхөн дараагийн тосгон эсвэл хот хүртэл нүүх болно. Гэвч зарим хүмүүсийн хувьд тэд эх орноо бүрмөсөн орхих шаардлагатай болдог - заримдаа богино хугацаанд, заримдаа үүрд.

Дэлхий даяар өдөр бүр хүмүүс амьдралынхаа хамгийн хэцүү шийдвэрүүдийн нэгийг гаргадаг: илүү аюулгүй, сайн сайхан амьдралыг хайж гэр орноо орхин явах.

Дэлхий даяар хүмүүс өөр улс оронд амьдралаа дахин босгохыг эрмэлздэг олон шалтгаан бий. Зарим хүмүүс ажил, боловсрол эзэмшихийн тулд гэрээсээ гардаг. Бусад нь эрүүдэн шүүх гэх мэт мөрдлөг хавчлага, хүний эрхийн зөрчлөөс зугтахыг албаддаг. Сая сая хүмүүс зэвсэгт мөргөлдөөн, бусад хямрал, хүчирхийллээс зугтдаг. Зарим нь өөрийгөө аюулгүй гэж мэдрэхээ больсон бөгөөд зөвхөн хэн бэ, юу хийж байгаа, эсвэл итгэдэг зүйлээсээ болоод, тухайлбал, үндэс угсаа, шашин шүтлэг, бэлгийн амьдрал, улс төрийн үзэл бодлоосоо болж онилогдсон байж болзошгүй.

Бүгдээрээ сайн сайхан ирээдүйн итгэл найдвараас эхэлдэг эдгээр аялал нь аюул, айдасаар дүүрэн байж болно. Зарим хүмүүс хүний наймаа болон бусад төрлийн мөлжлөгийн золиос болох эрсдэлтэй байдаг. Заримыг нь шинэ улсад очсон даруйд нь эрх баригчид саатуулдаг. Нэгэнт суурьшиж, шинэ амьдрал бүтээж эхэлмэгц олонхи нь өдөр бүр арьс өнгөөр ялгаварлан гадуурхах үзэл, гадныхныг үзэн ядах, ялгаварлан гадуурхах явдалтай тулгардаг.

Зарим хүмүүс бидний ихэнх нь олон нийт, хамтран ажиллагсад, хамаатан садан, найз нөхөд гэх мэтээр хүлээн зөвшөөрдөг дэмжлэгийн сүлжээгээ алдсанаас болж ганцаараа, тусгаарлагдсан мэт санагддаг.

ХҮМҮҮС ЯАГААД ЭХ ОРНОО ОРХИН ЯВДАГ ВЭ?

Хүмүүс эх орондоо үлдэх нь хэтэрхий хэцүү эсвэл аюултай байж болох олон шалтгаан бий. Жишээлбэл, хүүхэд, эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүд хүчирхийлэл, дайн, өлсгөлөн, нэн ядуурал, бэлгийн болон хүйсийн чиг баримжаа, уур амьсгалын өөрчлөлт, байгалийн бусад гамшгийн үр дагавраас болж зугтдаг. Ихэнхдээ хүмүүс эдгээр хүнд хэцүү нөхцөл байдлын хослолтой тулгарах болно.

Эх орноо орхин гарч буй хүмүүс аюулаас үргэлж зугтдаггүй. Тэд өөр улс оронд ажил олох боломж илүү байна гэж итгэж магадгүй, учир нь тэд өөр газар боломж хайх боловсрол эсвэл хөрөнгөтэй байдаг. Бусад хүмүүс аль хэдийн гадаадад амьдарч байгаа хамаатан садан, найз нөхөдтэйгээ нэгдэхийг хүсч магадгүй юм. Эсвэл тэд өөр улсад боловсролоо эхлүүлэх эсвэл дуусгахыг эрэлхийлж магадгүй юм. Хүмүүс шинэ улс оронд амьдралаа босгох аялалыг эхлүүлэх олон янзын шалтгаантай байдаг.

Дүрвэгч, цагаач ажилтан, орогнол эрэгч гэж хэн бэ?

"Дүрвэгч", "орогнол хүсэгч", "цагаач" гэсэн нэр томьёо нь нүүж яваа, эх орноо орхин гарсан, хил давсан хүмүүсийг тодорхойлоход хэрэглэгддэг. "Цаажин суурьшсан" болон "дүрвэгсэд" гэсэн нэр томьёо нь ихэвчлэн харилцан адилгүй хэрэглэгддэг боловч хууль эрх зүйн хувьд ялгаа байгаа тул тэдгээрийг хооронд нь ялгах нь чухал юм.

Дүрвэгч гэж хэн бэ?

Дүрвэгч гэдэг нь хүний эрхийг ноцтойгоор зөрчиж, хавчлагад өртөх эрсдэлтэй тул эх орноосоо дүрвэсэн хүнийг хэлнэ. Тэдний аюулгүй байдал, амь насанд учрах эрсдэл маш их байсан тул засгийн газар нь тэднийг эдгээр аюулаас хамгаалж чадахгүй эсвэл хамгаалахгүй тул эх орноосоо гарч, аюулгүй газар хайхаас өөр аргагүй гэж үзжээ. Дүрвэгсэд олон улсын хамгаалалтад хамрагдах эрхтэй.

Орогнол хүсэгч гэж хэн бэ?

Орогнол хүсэгч нь эх орноо орхин өөр улсад мөрдлөг хавчлага, хүний эрхийн ноцтой зөрчлөөс хамгаалуулахыг эрэлхийлж байгаа боловч дүрвэгч гэж хууль ёсоор хүлээн зөвшөөрөгдөөгүй байгаа бөгөөд орогнол хүссэн шийдвэрээ хүлээж байгаа хүнийг хэлнэ. Орогнол хүсэх нь хүний эрх. Энэ нь хүн бүр орогнол хүсэхийн тулд өөр улс руу нэвтрэхийг зөвшөөрөх ёстой гэсэн үг юм.

Цагаач гэж хэн бэ?

Цагаач гэж олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн хууль ёсны тодорхойлолт байдаггүй. Ихэнх агентлаг, байгууллагуудын нэгэн адил Эмнести Интернэшнл бид цагаачдыг эх орноосоо гадуур байгаа, орогнол хүсэгч, дүрвэгч биш хүмүүс гэж ойлгодог.

Зарим цагаачид ажил хийх, суралцах эсвэл гэр бүлтэй болох хүсэлтэй учраас эх орноо орхин гардаг. Бусад нь ядуурал, улс төрийн үймээн самуун, бүлэглэлийн хүчирхийлэл, байгалийн гамшиг болон бусад ноцтой нөхцөл байдлын улмаас явах ёстой гэж боддог.

Олон хүмүүс дүрвэгсдийн хууль ёсны тодорхойлолтод тохирохгүй ч гэртээ харьвал аюулд орж болзошгүй.

Цагаачид хавчлагаас зугтдаггүй учраас нүүж очсон улсдаа ямар статустай байгаагаас үл хамааран хүний бүх эрхээ хамгаалж, хүндэтгэх эрхтэй гэдгийг ойлгох нь чухал. Засгийн газар бүх цагаачдыг арьс өнгөөр ялгаварлан гадуурхах, харийнхныг үзэн ядах хүчирхийлэл, мөлжлөг, албадан хөдөлмөрөөс хамгаалах ёстой. Цагаачдыг хууль ёсны шалтгаангүйгээр хэзээ ч баривчлах, эх орондоо буцаахыг албадах ёсгүй.