2014 ОН: ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

2024-03-29

ТАНИЛЦУУЛГА

Манай ЭРХЭМ зорилго хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал болон бусад олон улсын хүний эрхийн жишиг хэмжээнд заасан хүний эрхийг энэ дэлхийн хүн бүрт эдлүүлэхэд оршино.

СЭДЭВ

2014 ОН: ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН