Гишүүнчлэл
МЭИ-ийн гишүүнээр бүртгүүлэх боломжтой ба энэхүү хуудас нь зөвхөн гишүүдэд зохион байгуулагдах хэлэлцүүлэг, танхимын болон чадавхжуулах сургалт, уулзалтын календарт зориулагдсан.

Нууц үг сэргээх

Утасны дугаар:
Нэвтрэх