ЭМНЕСТИГИЙН БҮЛГҮҮД

Эмнести Интернэшлийн бүлгүүд

Монголын Эмнести Интернэшнл (МЭИ) нь байгуулагдсан цагаасаа эхлэн өнөөг хүртэл орон даяар хүний эрх хамгаалагч 10'000 гаруй гишүүд, дэмжигчидтэй болсон. Гишүүд дэмжигчид бүлэгт хуваагдан үйл ажиллагаанд оролцдог. Бүлэг тус бүр хариуцсан ахлагчтай бөгөөд бүлгийн хурал уулзалт тогтмол зохион байгуулж гишүүдээ үйл ажиллагаанд татан оролцуулдаг. Бүх гишүүдийн уулзалтыг жилд 4-н удаа бөгөөд улиралд нэг удаа зохион байгуулагддаг. Одоогоор 25-н бүлэгтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Мөн түүнчлэн хөдөө орон нутагт, ЕБС, Их дээд сургууль дээр бүлэг, клуб байгуулан ажиллах боломжтой.

МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙН БҮЛЭГ

ОРОН НУТГИЙН БҮЛЭГ

Монголын Эмнести Интернэшнлийн дэмжигч болон гишүүнийн ялгаа нь юу вэ?

ДЭМЖИГЧ

Дэмжигч нь санхүүгийн хувьд хувь нэмрээ оруулж байгаа эсвэл Эмнести Интернэшнлийн арга хэмжээ авч байгаа хүмүүс. Энэ нь сар бүр хандивлагчаас авхуулаад онлайн өргөдөлд гарын үсэг зурсан хүн хүртэл байж болно. Дэмжигчид хороодод элсэх, удирдах үүрэг гүйцэтгэх зэрэг бидний хийдэг ихэнх зүйлд оролцож болох ч зарлагдсан албан тушаалд нэр дэвших боломжгүй. Мөн дэмжигчид бүс нутгийн, жилийн болон ээлжит бус гишүүдийн хуралд саналын эрхгүй оролцох боломжтой. Тэд бүсийн шийдвэр, захирал, олон улсын төлөөлөгчийн сонгуульд санал өгөх боломжгүй.

активизмд оролцох

ГИШҮҮН

Гишүүн засаглалтай холбоотой үйл ажиллагаанд бүрэн оролцох боломжтой. Жилийн нэгдсэн хурал болон ээлжит бус хурлын талаар зөвхөн гишүүдэд мэдэгддэг бөгөөд тэдгээр хуралдаанд зөвхөн гишүүд санал өгөх эрхтэй. Гишүүд Удирдах Зөвлөлийн албан тушаалд нэр дэвших эсвэл Дэлхийн Чуулга уулзалтад оролцох төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүнд орох боломжтой бөгөөд тэдгээр сонгуульд санал өгөх боломжтой. Бүх гишүүд өөрсдийн холбоо барих мэдээллээ засаглалтай холбоотой тодорхой зорилгоор бусад гишүүдтэй хуваалцахыг зөвшөөрөх ёстой.

гишүүн болох

Хэрэв танд асуулт байвал гишүүдийн үйлчилгээ рүү имэйл илгээнэ үү: [email protected]