Гишүүн

Сурагч

 
Хугацаа: 1 жил
Гишүүний татвар: ₮4,000
Оюутан

 
Хугацаа: 1 жил
Гишүүний татвар: ₮10,000
Гишүүн

 
Хугацаа: 1 жил
Гишүүний татвар: ₮20,000

Бидэнтэй нэгдээрэй

Биднийг дагаарай
amnesty-international.jpg
© 2021. Монголын Эмнести Интернэшнл.