× Мэдээ
Таны оролцоо
Хэлэлцүүлэг
Бүртгэл
>

Эмнести Интернэшнл

Бидэнд хүмүүсийг нэгтгэх, хүрч ажиллах, дэлхийг байлдан дагуулах онцгой чадвар байдаг.

 

КОВИД 19 цар тахлын үед  уртасгасан цагаар ажиллуулчихаад

...

Түлш олборлодог компаниудын гаргаж буй бүтээгдэхүүн дэлхийн уур амьсгалын

...