× Мэдээ
Таны оролцоо
Хэлэлцүүлэг
Бүртгэл
>

Нийтийн эрүүл мэндийн төлөөх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх зорилгоор хүний зарим эрхийг хязгаарлаж буй энэ үед хэнийг ч орхигдуулалгүйгээр COVID-19

...

КОВИД 19 цар тахлын үед  уртасгасан цагаар ажиллуулчихаад  амалсан цалингаа өгдөггүй, тэр бүү хэл цалинг нь бууруулсан,  шорон мэт дэглэмд

Түлш олборлодог компаниудын гаргаж буй бүтээгдэхүүн дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн гол эх сурвалж байгаа тул ийм салбарт хөрөнгө оруулах нь Эмнести Интернэшнлийн хүний эрхийг дээдлэх,

...

НҮБ-ын Ерөнхий Ассемблейгаас 1989 онд баталсан Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын цаазаар авах ялыг халах тухай

Монгол Улсын Их Хуралд шинээр сонгогдсон гишүүд та бүхнийг Монгол Улсын хүний эрхийн үзүүлэлтийг сайжруулах

Цааш унших