× Мэдээ
Таны оролцоо
Хэлэлцүүлэг
Бүртгэл

Нийгмийн эрүүл мэндийн хямралын үед засгийн газрууд алагчлалгүй, тэгш, нээлттэй, хүртээмжтэй байх зарчимд тулгуурлаж, иргэдийг аюулгүй

...

Нийт хүн амаа 3 ба түүнээс дээш удаа дархлаажуулах тунг өндөр хөгжилтэй орнууд хуримтлуулжээ.

COVID-19 цар тахлын улмаас бизнесүүд болон ажил олгогчид томоохон эрсдэлүүдтэй нүүр тулж байгаа ч хүний эрхийг хүндэтгэх ёстой.

2003 оноос хойш жил бүрийн 10-р сарын 10-ны өдрийг Цаазаар авах ялын эсрэг Дэлхийн өдөр болгон тэмдэглэсээр ирсэн. Олон улсын хүний эрхийн

...

ОХУ-ын өмнөд хэсэгт Калач-на-Дону хотын эмнэлэгт ажиллаж байсан эмч Татьяна Ревва “Ковид-19” цар тахалтай холбоотой хувийн хамгаалах хэрэгслийн

...

Хятадын хойд нутаг дахь Өвөр Монголын Өөртөө Засах Оронд “хос хэлний боловсролын бодлого”-ыг эсэргүүцэн тайван жамаар

...