2016 ОН: ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

2023-11-19

ТАНИЛЦУУЛГА

Манай ЭРХЭМ зорилго хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал болон бусад олон улсын хүний эрхийн жишиг хэмжээнд заасан хүний эрхийг энэ дэлхийн хүн бүрт эдлүүлэхэд оршино.

СЭДЭВ

2016 ОН: ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН