ЭИ-ТЭЙ ХОЛБООТОЙ ТОВЧИЛСОН ҮГ БА НЭР ТОМЪЁО
English Acronym ENGLISH  МОНГОЛ
A4A Art For Amnesty  Эмнестигийн төлөөх урлаг
AFR Africa Program Африкийн хөтөлбөр
AGM Annual General Meeting Ерөнхий чуулган
AI Amnesty International Эмнести Интернэшнл
AIDOC AI-Documentation ЭИ-ийн баримт бичгүүд
AIR Amnesty International Report Эмнести Интернэшлийн тайлан
AMR Americas Program Америкийн хөтөлбөр
APB Action Planning Bulletin Үйл ажиллагааны самбар
ARABAI Amnesty International Arabic Publishing Эмнести интернэшнлийн Араб хэл дээрхи хэвлэлт
ASA Asia Program Азийн хөтөлбөр
BERN Business and Economic Relations Network (BERN) Бизнес, Эдийн Засгийн харилцааны сүлжээ
CAP Country Action Programs Улс орнуудын үйл ажиллагааны хөтөлбөр
CAT Campaign against Torture Эрүүдэн шүүхийн эсрэг кампанит ажил
CDEOP Cultural Diversity and Equal Opportunities Policy Соёлын олон талт болон тэгш боломжийн бодлого
CID Cruel, inhuman or degrading treatment Хэрцгий, хүнлэг бус харьцаа
CP Campaigns Program Кампанита жлын хөтөлбөр
CP or cp Civil and Political Иргэний болон улс төрийн
CRW Country Research Work Улс орны судалгааны ажил
DP Death penalty Цаазаав авах ял
DV Domestic violence Гэр бүлийн хүчирхийлэл
ECA Europe and Central Asia Program Европ болон Төв ази хариуцсан хөтөлбөр
ESC ( R ) Economic, social and cultural (rights) Эдийн засаг нийгэм соёлын эрх
EU European Union Европын холбоо
EU or AIEU EU office/association Европын холбоог хариуцсан алба
FCC Financial Control Committee Санхүүгийн хяналтын алба
FGM Female Genital Mutilation Эмэгтэйчүүдийн бэлэг эрхтэнг зэрэмдэглэх
FIF Fundraising Investment Fund Сан арвижуулалтанд хаөрөнгө оруулах сан
GIGs Global Impact Goals Даяар нөлөөлөл гаргах зорилго
HPC High Priority Country Анхаарлын төв дэх улс
HPN Health Professionals Network Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн сүлжээ
HR Human Rights Хүний эрх
HRA Human Rights Awareness Хүний эрхийн тухай ойлголт
HRE Human Rights Education Хүний эрхийн боловсрол
HRO Human Rights Organization Хүний эрхийн байгууллага
HRP Human Resources Program Хүний нөөцийн хөтөлбөр
HRV Human Rights Violations Хүний эрхийн зөрчил
ICC International Criminal Court Олон улсын эрүүгийн шүүх
ICM International Council Meeting Олон улсын зөвлөлийн хурал
IEC International Executive Committee Олон улсын Гүйцэтгэх товчоо
ICP International Committee on Policy Бодлогын асуудлаархи олон улсын хороо
IFP International Fundraising Program Сан арвижуулах олон улсын хөтөлбөр
IS International Secretariat Олон улсын нарийн бичгийн дарга нарын газар
ISP Integrated Strategic Plan Уялдаат стратеги төлөвлөгөө
IYA International Youth Assembly Олон улсын залуучуудын чуулган
IYCC International Youth Coordinating Committee Олон улсын залуучуудын зохицуулах хороо
LGBT Lesbian, gay, bisexual and transgender Лесби, гей, бисекс, трансжендэр хүмүүсийн
PEST Political, Economical, Sociological, Technological factors Улс төр, Эдийн засаг, Нийгэм, Технологийн үзүүлэлт
PKD Political Killings and "disappearances" Улс төрийн аллага ба “сураггүй алга болголт”
POCs Prisoners of Conscience Үзэл санааны хоригдол
PrepCom Preparatory Committee Бэлтгэл ажлын хороо
PRS (PSR) Periodic Review of Sections
(Periodic Section Review)
Бүлэг, секцийн ээлжит хяналт, шалгалт
PUBS Publications Program Хэвлэлийн хөтөлбөр
WOOC Work On Own Country Rule Өөрийн оронд ажиллах
Panic button
Эмнести Интернэшнл Хүний эрхийн хамгаалагчдын аюулгүй байдлыг хангаж Panic button гэх байршил тогтоогч программ гаргасан. МЭИ нь энэхүү програмыг гишүүд, дэмжигч нарт танилцуулан, хэрхэн гар утсандаа суулгаж ашиглах талаарх зааварчилгааг өглөө.

Хүний эрхэд ээлтэй сургууль

Эмнести Интернэшнлийн сургуулиудад хэрэгжүүлж буй анхны хүний эрхийн боловсролын хөтөлбөр

Цаазаар авах ялын эсрэг

Хятад, Иран, АНУ зэрэг 68 орон цаазаар авах ялыг хэрэглэсээр ...

Хүнийг хүндэл

Хүний эрхийг хамгаалахын төлөө нэгдэцгээе!

Эрүүдэн шүүхийн эсрэг

Хорих, урьдчилан хорих газруудад эрүүдэн шүүх явдал гаргуулахгүй байхад хөндлөнгийн ...

Хүний эрхийн боловсрол

Хүний эрхийг хүндэтгэн биелүүлэх хөдөлгөөн газар сайгүй өрнөсөн өнөө үед хүний ...
Та манай 905127 дахь зочин боллоо.