Эрүүдэн Шүүхийн Эсрэг Хороонд илгээх зэрэгцээ тайлан
НҮБ-ын Эрүүдэн Шүүхийн Эсрэг Конвенци(ЭШЭК)-д нэгдэн орсон бүх улс орон Эрүүдэн Шүүхийн Эсрэг Хороо (ЭШЭХ)-нд тогтмол тайлан хүргүүлж байх үүрэгтэй. ЭШЭХ тайланг хэлэлцэх үеэр тухайн улс конвенциор хүлээсэн үүргээ хэрхэн хэрэгжүүлж байгаа тухайгаа тайлагнах ёстой бөгөөд Хорооноос цаашид конвенцийн хэрэгжилтийг сайжруулахад шаардлагатай арга хэмжээний талаар зөвлөмж гаргадаг.
Panic button
Эмнести Интернэшнл Хүний эрхийн хамгаалагчдын аюулгүй байдлыг хангаж Panic button гэх байршил тогтоогч программ гаргасан. МЭИ нь энэхүү програмыг гишүүд, дэмжигч нарт танилцуулан, хэрхэн гар утсандаа суулгаж ашиглах талаарх зааварчилгааг өглөө.

Хүний эрхэд ээлтэй сургууль

Эмнести Интернэшнлийн сургуулиудад хэрэгжүүлж буй анхны хүний эрхийн боловсролын хөтөлбөр

Цаазаар авах ялын эсрэг

Хятад, Иран, АНУ зэрэг 68 орон цаазаар авах ялыг хэрэглэсээр ...

Хүнийг хүндэл

Хүний эрхийг хамгаалахын төлөө нэгдэцгээе!

Эрүүдэн шүүхийн эсрэг

Хорих, урьдчилан хорих газруудад эрүүдэн шүүх явдал гаргуулахгүй байхад хөндлөнгийн ...

Хүний эрхийн боловсрол

Хүний эрхийг хүндэтгэн биелүүлэх хөдөлгөөн газар сайгүй өрнөсөн өнөө үед хүний ...
Та манай 903463 дахь зочин боллоо.