НЭМЭЛТ ПРОТОКОЛЫН ТУХАЙ

Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий хүнлэг бусаар буюу хүний нэр тєрийг доромжлон харьцаж шийтгэх явдлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор олон улсын болон үндэсний бие даасан байгууллагууд эрх чєлєєгєє хасуулсан хүмүүсийн байгаа газарт нь тогтмол эргэж очих тогтолцоог бий болгоход ЭШЭКНП-ын зорилго оршино. 

Монгол улс Эрүүдэн шүүхийн эсрэг Конвенцид нэгдэн орсон тул ЭШЭКНП-д гарын үсэг зурах, соёрхон батлах, нэгдэн ороход нээлттэй. 

Эрүү шүүлттэй тэмцэхийн тул эрүүдэн шүүх хэрэгт хариу үйлдэл хийхээс илүүтэйгээр урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах нь илүү үр дүнтэй байх болно хэмээн олон улсын хүний эрхийн байгууллагууд үзэж байгаа юм. Энэ боломжийг ЭШЭКНП олгож байгаа бєгєєд Монгол улс энэ протоколд нэгдэн орсноор эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор бүх хорих газруудад тогтмол үзлэг шалгалт хийх эрх бүхий үндэсний хараат бус байгууллагыг байгуулах боломжтой болох юм. Үндэсний урьдчилан сэргийлэх байгууллага нь урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр бүх хорих газарт очиж үзлэг шалгалтыг тогтмол хийх нь тэдгээр газарт байгаа эрх чєлєєгєє хасуулсан хүмүүсийг эрүү шүүлт, зүй бус харьцаанд єртєж болзошгүй байдлаас хамгаалах зорилготой.

Panic button
Эмнести Интернэшнл Хүний эрхийн хамгаалагчдын аюулгүй байдлыг хангаж Panic button гэх байршил тогтоогч программ гаргасан. МЭИ нь энэхүү програмыг гишүүд, дэмжигч нарт танилцуулан, хэрхэн гар утсандаа суулгаж ашиглах талаарх зааварчилгааг өглөө.

Хүний эрхэд ээлтэй сургууль

Эмнести Интернэшнлийн сургуулиудад хэрэгжүүлж буй анхны хүний эрхийн боловсролын хөтөлбөр

Цаазаар авах ялын эсрэг

Хятад, Иран, АНУ зэрэг 68 орон цаазаар авах ялыг хэрэглэсээр ...

Хүнийг хүндэл

Хүний эрхийг хамгаалахын төлөө нэгдэцгээе!

Эрүүдэн шүүхийн эсрэг

Хорих, урьдчилан хорих газруудад эрүүдэн шүүх явдал гаргуулахгүй байхад хөндлөнгийн ...

Хүний эрхийн боловсрол

Хүний эрхийг хүндэтгэн биелүүлэх хөдөлгөөн газар сайгүй өрнөсөн өнөө үед хүний ...
Та манай 883198 дахь зочин боллоо.