Монгол улс: Хүний эрхийн байдлаа сайжруулахын тулд илүү ихийг хийх ёстой.

Монголын Эмнести Интернэшнлийн “Хүний эрхэд ээлтэй сургууль” хөтөлбөрийн сургуулиудын багш нарын дунд

Гишүүд, дэмжигчдэд зориулсан мэдээлэл

Хүрээлэн буй орчин, газар шороо, орон байртай байх эрх, шударгаар шүүлгэх эрх зэрэг хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалж тайван замаар тэмцэж, үгээ

...

Монгол Улсад 2020 оны 6 дугаар сард болох Парламентын сонгуулийн өмнө хүмүүсийг олон шалтгаанаар, түүний 

Бидэнтэй нэгдээрэй

Биднийг дагаарай
amnesty-international.jpg
© 2020. Монголын Эмнести Интернэшнл.