STOP VIOLENCE AGAINST WOMEN

The Stop Violence Against Women Campaign ended on 8 March 2010. Since then, we have extended our work to cover a range of women's rights issues, moving beyond a focus on violence

2011-12-05 01:46:57
Монголын Эмнести Интернэшнл байгууллагын Эмэгтэйчүүдийн бүлэг “Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийг таслан зогсооё” кампанит ажлын хүрээнд 5 дугаар сарын 16-ны өдөр “Сарнайн өдөр” үйл ажиллагааг зохион явууллаа. Энэ өдрийн үйл ажиллагаа нь “Эмэгтэйчүүдийн
Panic button
Эмнести Интернэшнл Хүний эрхийн хамгаалагчдын аюулгүй байдлыг хангаж Panic button гэх байршил тогтоогч программ гаргасан. МЭИ нь энэхүү програмыг гишүүд, дэмжигч нарт танилцуулан, хэрхэн гар утсандаа суулгаж ашиглах талаарх зааварчилгааг өглөө.

Human Rights Friendly Schools

Эмнести Интернэшнлийн сургуулиудад хэрэгжүүлж буй анхны хүний эрхийн боловсролын хөтөлбөр

Abolish the death penalty

Thousands of people around the world are waiting for governments to kill them.

Demand Dignity

Join the campaign against human rights abuses that keep people poor.

Stop torture

The so-called 'war on terror' has led to an erosion of fundamental human rights

Human rights education

The right to live in dignity, with access to health care, education, secure housing and an adequate livelihood is fundamental.
You are 883184th visitor.