Монгол Улсын Их Хурлын дарга Д.Дэмбэрэлд хандаж цаазаар авах ялыг устгах зорилго бүхий хуулийн төслийг дэмжихийг уриалж захидал илгээцгээе

2010 оны 1 дүгээр сарын 14-нд Монгол улсын ерөнхийлөгч цаазаар авах ялын гүйцэтгэлд мораториум зарлаж, НҮБ-ын Ерөнхий Ассемблейн 62/149, 63/168, 65/206 тоот тогтоолд нийцүүлсэнийг би хөхиүлэн дэмжиж байна. Ингэснээрээ Монгол улс нь Хүний Эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын 3 дугаар зүйлд заасан амьд явах эрхийн хамгаалалтыг баталгаажуулсан, цаазаар авах ялыг халах дэлхийн чиг хандлагад нийцсэн чухал алхамыг хийсэн.

Өнөөдөр Монгол улсад шүүхийн нэрийн өмнөөс төр иргэнийхээ ам насыг авч байгааг бүрэн халах цаг нь ирээд байна.

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүний тань хувьд би танаас өөрийн улсад цаазаар авах ялыг устгах зорилго бүхий хуулийн төслийг дэмжих, Иргэний болон Улс төрийн Эрхийн тухай Олон улсын Пактын Хоёрдугаар Нэмэлт Протоколыг батлах бүх л шаардлагатай алхмыг авч хэрэгжүүлэхийг уриалж байна. Энэ алхамыг хийснээрээ Монгол улс нь Ази Номхон Далайн бүс нутагтаа цаазаар авах ялыг төгсгөл болгоход тэргүүлэх болно.

Хүндэтгэсэн

Монгол Улсын Их Хурлын дарга Д.Дэмбэрэл танаа

Эрхэм Ноёнтон,

Panic button
Эмнести Интернэшнл Хүний эрхийн хамгаалагчдын аюулгүй байдлыг хангаж Panic button гэх байршил тогтоогч программ гаргасан. МЭИ нь энэхүү програмыг гишүүд, дэмжигч нарт танилцуулан, хэрхэн гар утсандаа суулгаж ашиглах талаарх зааварчилгааг өглөө.

Human Rights Friendly Schools

Эмнести Интернэшнлийн сургуулиудад хэрэгжүүлж буй анхны хүний эрхийн боловсролын хөтөлбөр

Abolish the death penalty

Thousands of people around the world are waiting for governments to kill them.

Demand Dignity

Join the campaign against human rights abuses that keep people poor.

Stop torture

The so-called 'war on terror' has led to an erosion of fundamental human rights

Human rights education

The right to live in dignity, with access to health care, education, secure housing and an adequate livelihood is fundamental.
You are 882972th visitor.