Малайз улс иргэдийнхээ үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөнд халдаж байна

Малайз улс иргэдийнхээ үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөнд халдаж байна. Иргэний нийгмийн идэвхтнүүд, эрдэмтэн судлаачид, улс төрийн сөрөг хүчнийхэн, сэтгүүлчид, сошиал ертөнцийн хэрэглэгчид, шог зураачид өөрөөр сэтгэгчдийг дарах зорилготой хэлмэгдүүлэлтийн хуулийн бай болж байна. 1948 оны Үймээний тухай Актийг улс төр, шашин, бусад үзэл бодлоо илэрхийлэгч хувь хүмүүсийн эсрэг хэрэглэх нь өсөн нэмэгдэж байгаа нь хүмүүсийг өөрсдийгөө цензурдэхэд хүргэж, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөнд нь аюул учруулж байна. 

Н.Сүрэндран

2014 оны 8-р сард парламентын гишүүн Н.Сүрэндранг Үймээний тухай Актын 4(1) заалтаар буруутган баривчилжээ. Түүнд анх 2014 оны 4-р сарын 18-нд Анвар Ибрахимын Давж заалдах шатны шүүхийн шийдвэрийг шүүмжлэн хэвлэлд бичсэнийх нь төлөө, дараа нь 2014 оны 8-р сарын 8-нд үйлчлүүлэгчээ хамгаалахын тулд Youtube –ээр видео бичлэг цацсаных нь төлөө ял тулгажээ.

Халид Исмат

2015 оны 10-р сарын 13-нд өмнө нь үзэл санааны хоригдол асан, оюутан идэвхтэн Халид Исматад Фээсбүүкээр Малайзийн хааны цагдаа, Жохор мужийн вангийн гэр бүлийг дайрч доромжилсон мэдээлэл цацсан хэмээн Харилцаа холбоо ба Мультмедиа 1998 Актын 233-р зүйлийн дагуу 11 удаа, Үймээний тухай Актын 4(1)-р зүйлийн дагуу 3 удаа ял тулгажээ. Тэрээр баривчлагдан хоригдох явцдаа эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны шударга бус  харьцаанд өртөж байжээ.

Panic button
Эмнести Интернэшнл Хүний эрхийн хамгаалагчдын аюулгүй байдлыг хангаж Panic button гэх байршил тогтоогч программ гаргасан. МЭИ нь энэхүү програмыг гишүүд, дэмжигч нарт танилцуулан, хэрхэн гар утсандаа суулгаж ашиглах талаарх зааварчилгааг өглөө.

Human Rights Friendly Schools

Эмнести Интернэшнлийн сургуулиудад хэрэгжүүлж буй анхны хүний эрхийн боловсролын хөтөлбөр

Abolish the death penalty

Thousands of people around the world are waiting for governments to kill them.

Demand Dignity

Join the campaign against human rights abuses that keep people poor.

Stop torture

The so-called 'war on terror' has led to an erosion of fundamental human rights

Human rights education

The right to live in dignity, with access to health care, education, secure housing and an adequate livelihood is fundamental.
You are 832763th visitor.